Informacją o planowanych konsultacjach w gminach z obszaru LGD