header
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trawniki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 14 stycznia 2013 09:06
Wielkość czcionki

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) informujemy , że miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trawniki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: 

Zakład Zagospodarowania odpadów we Włodawie

22-200 Włodawa,  ul. Żołnierzy WiN 22