header
PDF Drukuj Email
Wielkość czcionki

 

 Szkolenia zawodowe, komputerowe  i językowe; doradztwo; pośrednictwo pracy; staże

 

Pragniemy poinformować, iż Lubelska Szkoła Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL realizuje obecnie projekty współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, których prowadzone są: szkolenia zawodowe, komputerowe  i językowe; doradztwo; pośrednictwo pracy; staże.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis projektów:

 

1.    LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkałych w województwie lubelskim  w wieku 15-29 lat należących wyłącznie do grupy NEET (nie pracujących; nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani  nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 140 osób z województwa lubelskiego do 30.06.2017 r. poprzez: staże         (w tym stypendia), szkolenia (w tym stypendia) oraz poradnictwo indywidualne i diagnozę potrzeb. Szkolenia obejmują następujące tematy:

-        Budownictwo

-        Monter urządzeń systemów energii odnawialnej

-        Monter suchej zabudowy

-        Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

-        Specjalista ds. finansowo – księgowych

-        Specjalista ds. kadr i płac

-        Opiekun osób starszych (z językiem obcym)

-        Przedstawiciel handlowy (z językiem angielskim)

-        Telemarketer

 

2.    LUBELSKA AKADEMIA KWALIFIKACJI

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT i języka angielskiego z terenu województwa lubelskiego.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy i ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT (obsługi komputera) i języka angielskiego na poziomie (A1/A2 i B1/B2) u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego do 31.08.2017 r. poprzez: szkolenia komputerowe i językowe.

 

3.    WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ

Projekt skierowany jest do 70 osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na posiadane niepełnosprawności, z terenu województwa lubelskiego, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia i bezrobotne, które dążą do zwiększenia ich poziomu integracji społeczno – zawodowej.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 70 niepracujących osób z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego (zwłaszcza z gmin Opole Lubelskie i Łaziska) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 18 uczestników projektu do końca 30.06.2017 r. Szkolenia obejmują następujące tematy:

- Pracownik kancelaryjny

- Specjalista ds. funduszy UE

- Specjalista ds. finansowych i kadr

- Grafika komputerowa

 

W przypadku skompletowania całej grupy szkoleniowej w danej miejscowości istnieje możliwość realizacji szkoleń lub innych form wsparcia na miejscu.

 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy w rekrutacji uczestników w/w projektów i rozpowszechnienie załączonych informacji w możliwy dla Państwa sposób (umieszczenie ich na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń itp.). Gdyby potrzebowali Państwo innych materiałów promocyjnych (plakatów/ulotek) prosimy o kontakt w tej sprawie.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba w każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji również osobiście.

Szczegółowe informacje nt. projektów dostępne są na stronie internetowej projektów: www.lbs.pl oraz w  Biurze  Projektu:  Lubelskiej  Szkoły  Biznesu,  20-708 Lublin,                             ul. Konstantynów 1 H, telefon/fax: 81 445 46 68; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .