header
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 11 marca 2016 07:52
Wielkość czcionki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku (ul. E. Orzeszkowej 6, 21-040 Świdnik) przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku (ul. E. Orzeszkowej 6, 21-040 Świdnik) przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D programu można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w terminie od 29 lutego 2016 r. do 1 kwietnia 2016 r.

W zakresie obszaru B można ubiegać się o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania oraz dofinansowania do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

W zakresie obszaru C można ubiegać się o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości oraz pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);

W zakresie obszaru D można ubiegać się o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/

a wzór wniosku dostępny jest na stronie:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html