!Informacje komunalne!
Rejestr działalności regulowanej podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Trawniki

LINK DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ: LINK