Podstawy prawne

Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Trawniki.

W drugiej połowie grudnia 2018 r. Gmina Trawniki złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczący podniesienia kompetencji cyfrowych naszych mieszkańców. Złożony projekt obecnie jest w trakcie oceny formalnej. Aplikowaliśmy o środki na ogólna kwotę ponad 55 tyś zł w ramach realizowanego zadania zamierzamy przeszkolić grupę ok. 100 osób z terenu Gminy Trawniki w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych tych podstawowych czyli nauki obsługi komputera, korzystania z e-usług, jak i też tych znacznie bardziej zaawansowanych. Szkolenia będą odbywały się 5 grupach po 10 osób. Spotkania informacyjne o możliwościach przystąpienia do projektu odbędą się na terenie kilku sołectw. W ramach realizowanego projektu zostanie zakupionych 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Jak informuje Wójt Gminy Damian Daniel Baj „Po zakończonym projekcie zakupione laptopy przekażemy naszym szkołom”. Umięjętności, które nabędą mieszkańcy naszej gminy to między innymi: obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych takich jak drukarka rzutnik, projektor, umiejętność korzystania z internetu czy tez komunikacji
z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Trawniki.

Więcej…

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…