SARS-CoV-2

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Po z. 433w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego - link

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Poz. 434 w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną - link

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Poz. 435 w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych - link

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Poz. 436 w sprawie zakazów w ruchu lotniczym - link

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii - link

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…