Ogłoszenia

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Od  dnia 1 stycznia 2019 r.  o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy (szczegóły na stronie www.opstrawniki.pl w zakładce karta dużej rodziny odnośniku komu przysługuje, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta dla rodziców jest wydawana dożywotnio.

Realizacją programu w gminie Trawniki zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach. Wnioski można składać w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 7.
     Zapraszamy do składania wniosków.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Trawniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 link

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…