Ogłoszenia
 Wójt Gminy Trawniki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku - link
 
Projekt uchwały wraz z prognozą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Trawniki - link

RADA NADZORCZA

Przedsiębiorstwa "EKOTRAW" Sp. z o.o.

w Struża Kolonia

na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKOTRAW" Spółki z o.o. z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka zarządu oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( t.j. Dz. U z 2018r. poz. 1182 ),

 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu

LINK

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…