Obwieszczenie Wójta Gminy Trawniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy trawniki dla działek ewidencyjnych nr 43, 44, 45, 46 obręb Trawniki - link