Ogłoszenia

UWAGA!!!

Na portalu Systemu Informacji Przestrzennej nie zostały ujęte zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałami Rady Gminy Trawniki z dnia 18.10.2018 r. o numerach:

- XXX/169/18 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4941) http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/4941/akt.pdf

- XXX/170/18 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4942) http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/4942/akt.pdf

- XXX/171/18 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 5259) http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/5259/akt.pdf

- V/27/2019 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019r. poz. 2558) http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/2558/akt.pdf

Link do Systemu Informacji Przestrzennej MPZP Trawniki- link

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…