Ogłoszenia

Informacja o zimowym utrzymaniu w dróg !!!

Zimowe utrzymanie w dróg na terenie Gminy Trawniki w sezonie 2018/2019

 

DROGI GMINNE

Urząd Gminy Trawniki informuje, iż zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 r. realizuje EKOTRAW Sp. z o.o. Struża-Kolonia 39, 21-044 Trawniki.

KONTAKT:

Telefon stacjonarny EKOTRAW Sp. z o.o.: 81 58 59 029

Telefon komórkowy EKOTRAW Sp. z o.o.: 725 200 820

Telefon stacjonarny Urząd Gminy Trawniki: 81 58 56 741, 81 58 57 037

Odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach będzie odbywać się sukcesywnie, zgodnie ze stopniem pilności , w pierwszej kolejności główne drogi gminne najbardziej uczęszczane.


DROGI POWIATOWE

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Trawniki w sezonie 2018/2019 r. realizuje PUHP „ŚWISTTRANS” Arkadiusz Świst, Trawniki Kolonia 200, 21-044 Trawniki.

KONTAKT:

Telefony komórkowe: 601 969 727, 665 020 454

Telefon stacjonarny Starostwo: 81 468 70 66

Telefon komórkowy Starostwo: 533 011 000

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych miejscowościach będzie odbywać
się sukcesywnie, zgodnie z stopniem pilności. Zimowe utrzymanie obejmuje następujące drogi:

Droga powiatowa z Biskupic do Trawnik.

Droga powiatowa z Bonowa przez Siostrzytów, Pełczyn, Trawniki, Oleśniki do granicy z Gminą Łopiennik Górny (Kol. Dobryniów).

Droga powiatowa przez Ewopole.

Droga powiatowa przez Dorohuczę do granicy z Gminą Milejów.

Droga powiatowa z Oleśnik do Woli Idzikowskiej.

Droga powiatowa z Oleśnik do Wólki Kańskiej.

Droga powiatowa z Biskupic w stronę Boniewa (w terenie zabudowanym).


DROGI WOJEWÓDZKIE

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Trawniki w sezonie 2018/2019r.
jest koordynowane przez Obwód Drogowy w Krzczonowie. Zimowe utrzymanie obejmuje następujące drogi:

Droga wojewódzka relacji Łęczna – Biskupice

Droga wojewódzka z Dorohuczy przez Trawniki do Fajsławic.

KONTAKT Pan Czesław Pop kierownik Obwód Drogowy w Krzczonowie:

Telefon stacjonarny: 81 566 40 56

Telefon komórkowy: 601 676 005


DROGI KRAJOWE

Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Gminy Trawniki w sezonie 2018/2019r.
jest koordynowane przez Obwód Drogowy w Piaskach. Zimowe utrzymanie na terenie naszej Gminy obejmuje drogę Lublin – Chełm.

KONTAKT:

Telefon stacjonarny Obwód Drogowy w Piaskach: 81 582 11 35

Całodobowy telefon Punktu Informacji Drogowej (PID): 81 532 85 82

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…