Ogłoszenia

Gmina Trawniki podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

       

 

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Trawniki podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trawniki” nr POIS.09.03.00-00-601/13 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Planowany koszt realizacji Projektu wynosi 26 500,00 zł, planowane udzielenie dofinansowania wynosi 22 525,00 zł. 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…