Ogłoszenia

 INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA MIESZKAŃCÓW - ANKIETA

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Trawniki zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nasz wniosek będzie próbą pozyskania środków na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu oczyszczalni ścieków w Trawnikach (w celu potanienia energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oczyszczalni) oraz środków na realizację około 30 - 40 mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach domów mieszkańców gminy Trawniki.

Wszystkich chętnych na realizację takiej instalacji zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety. Ze względu na termin składania wniosku wypełnioną ankietę należy złożyć do Urzędu Gminy Trawniki, pokój 14, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uwaga: złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie w przypadku uzyskania środków unijnych. W przypadku dużego zainteresowania brana będzie pod uwagę kolejność dostarczenia ankiet – po weryfikacji możliwości budowy instalacji (patrz poniżej)

Podstawowe informacje dotyczące ankiety oraz instalacji fotowoltaicznej na domu w ramach projektu:

  • Instalacje fotowoltaiczne to (w uproszczeniu) panele przytwierdzone do dachu, które z energii słonecznej wytwarzają prąd. Wytworzony prąd może być bezpośrednio (w tym samym czasie) wykorzystywany w gospodarstwie domowym (również do ogrzania wody). Jeśli prąd jest wytwarzany a w domu nie ma zużycia to automatycznie prąd trafia do sieci energetycznej i pomniejsza rachunki za prąd;

  • instalacje fotowoltaiczne na domach w ramach projektu mogą mieć wielkość od 1 kW do max. 3 kW;

  • dach budynku musi być usytuowany wyłącznie od strony południowej (z odchyleniami wschód, zachód), idealny dach to dach o prostej połaci (bez lukarn, załamań itp.). Dach nie może być pokryty azbestem. Po wypełnieniu ankiety zgłoszone miejsca będą weryfikowane pod kątem możliwości wykonania instalacji;

  • projekt (w przypadku pozyskania środków) finansowany w około 70-73% z UE, przewidywana dopłata do realizacji mini instalacji na domu uzależniona jest od wielkości instalacji i może wynieść od 4000 zł do ok. 6000 zł: dla przykładu instalacja 2 kW w całości będzie kosztować około 20.000 zł w tym ok. 15.000 zł środki z UE i ok. 5000 zł środki osoby zgłaszającej chęć wykonania instalacji. Oczywiście płatności te wystąpią wyłącznie w przypadku realizacji projektu. Wysokość opłat będzie zależna od wielkości instalacji.

W przypadku decyzji o wypełnianiu ankiety prosimy o jej bardzo rzetelne wypełnienie ponieważ nie będzie czasu na uzupełnienia.

Dodatkowy kontakt telefoniczny:

       Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój 14, tel. 81 5856741

       Zastępca Wójta, pokój 7, tel. 81 5856 036

Ankieta  - link pdf

            - link wordInformujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…