lista ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, proponowanych przez Komisję konkursową do realizacji w 2015 roku.