Ogłoszenia

 

Ankieta dotycząca oceny stanu i potencjału Obszaru Funkcjonalnego "Zbiornik Wodny Oleśniki"

 

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z trwającymi pracami nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego i Programy Rozwoju Gmin na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału Obszaru Funkcjonalnego "Zbiornik Wodny Oleśniki" do dnia 18.03.2015r. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego programu rozwoju gminy do 2020 r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju obszaru funkcjonalnego i gminy na lata 2014-2020.

Ankieta: https://docs.google.com/forms/d/1qc-3lcltw3Il4UquSYNYuhPtXsKvtBDomZIBCMgLkSQ/viewform

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…