Ogłoszenia

Projekt systemowy pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” 

   Od października 2014 roku w Gminie Trawniki realizowany jest projekt systemowy pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Działania projektowe prowadzone są dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Dorohuczy, Szkole Podstawowej w Oleśnikach oraz Szkole Podstawowej w Siostrzytowie. 

Łącznie wsparciem objęte zostaną 3 oddziały przedszkolne. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych  poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich.

W ramach realizowanego projektu powstanie plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Dorohuczy a  istniejące place zabaw przy Szkole Podstawowej w Oleśnikach oraz Szkole Podstawowej w Siostrzytowie wzbogacą się o nowe urządzenia zabawowe.

Sale, w których przebywają dzieci przedszkolne zyskają nowe meble, rolety i wykładziny.  Planowany jest też zakup odkurzaczy, pralek w celu utrzymania czystości.

Oddziały przedszkolne wyposażone zostaną również w nowoczesny sprzęt RTV i audiowizualny (tablice multimedialne, telewizory, odtwarzacze DVD, komputery, drukarki).

Maluchom najwięcej radości sprawią nowe, kolorowe, bardzo różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne oraz materiały plastyczne.

Planowana wartość projektu wynosi 200 000 zł.

Obecnie trwają procedury mające na celu wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań.

Realizatorem projektu jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Trawnikach.

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…