Informacje komunalne

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Od 1 lipca 2013 r. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wprowadziła nowy sposób gospodarowania odpadami w Gminie.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane
są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór tych odpadów. Wybrany przedsiębiorca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Trawniki

Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…