Rada Gminy

Skład Rady Gminy Trawniki kadencja 2018-2023

1 Damian Kowalczyk Przewodniczący Rady Gminy Trawniki

2 Piotr Wójcik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Trawniki

3 Sławomir Bartocha Członek Rady Gminy Trawniki

4 Agnieszka Beczkalska Członek Rady Gminy Trawniki

5 Marianna Dębicka Członek Rady Gminy Trawniki

6 Mieczysław Drygała Członek Rady Gminy Trawniki

7 Paweł Hojoł Członek Rady Gminy Trawniki

8 Beata Łukaszuk Członek Rady Gminy Trawniki

9 Anna Majcher Członek Rady Gminy Trawniki

10 Agnieszka Pasieczna Członek Rady Gminy Trawniki

11 Alicja Pitucha Członek Rady Gminy Trawniki

12 Bartłomiej Pomorski Członek Rady Gminy Trawniki

13 Aneta Terlecka Członek Rady Gminy Trawniki

14 Jerzy Zachary Członek Rady Gminy Trawniki

15 Tomasz Zieliński Członek Rady Gminy Trawni