Sołectwa

SOŁECTWO STRUŻA

Sołtys-Anna Marzęda 

 

Statut

Wieś- położona w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Trawniki.

 

Powierzchnia Sołectwa Struża: 216,09ha.
Liczba ludności: 274 osób,

 

Nad rzeką Giełczew leży Struża. Kiedyś pisana jako Stróża dziś Struża. Był to majątek dworski oraz niedaleka wieś o tej nazwie. W historii tej miejscowości pierwszą datą która się pojawia był rok 1431.
W roku 1442 część miejscowości została sprzedana Janowi z Oleśnicy wojewodzie sandomierskiemu. Następnie Jan odstąpił Strużę bratu Zbigniewowi, biskupowi krakowskiemu, a w roku 1452 tenże biskup włączył Strużę do miasta Biskupice.
Pod koniec roku 1634 kapituła krakowska sprzedała Biskupice biskupowi Pawłowi Piaseckiemu, którego rodzina władała tym miastem, a także młynem, stawem rybnym i folwarkiem Struża do końca XVIII wieku. Kolejnym właścicielem Struży była rodzina Radzimińskich, a od roku 1830 rodzina Popławskich. Ciekawostką dotycząca Struży jest fakt, że jej częstym bywalcem i gościem był znany pisarz Bolesław Prus. To właśnie w tej miejscowości powstało jego opowiadanie "Szkatułka babuni".
W latach powojennych właścicielem dóbr był Mieczysław Piotr Szczepański. Następnie na mocy dekretu PKWN z 6 IX 1944 roku majątek rozparcelowano, a to co zostało w posiadanie przyjęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Z gospodarczych zabudowań podworskich do dziś zachował się tylko spichlerz.

 


„Dwór ”
Struża Kolonia„Pozostałości parku ”
Struża Kolonia


„Wiatrak Holender ”
Struża

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…