Sołectwa

SOŁECTWO SIOSTRZYTÓW

Sołtys-Tadeusz Gadaj

statut

Wieś- położona w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Trawniki.
Miejscowość położona w północno- zachodniej części gminy, przy ujściu rzeki
Giełczwi do Wieprza.

Powierzchnia Sołectwa Siostrzytów: 903,12ha.
Liczba ludności: 903 osób,

 

Pierwsze wzmianki odnośnie Siostrzytowa pochodzą  z 1389 roku. Nazwa  miejscowości miała różną pisownie w 1938 brzmiała ona Sestrzewithow zaś w 1414 Sestrzewitouicze i Siostrzewiów.
Siostrzytów był własnością szlachecką w 1389 roku szlachcianka Rochna i jej dzieci Klara i Leonard uzyskali Siostrzytów i pobliskie Czemierniki (dziś Trawniki).
W latach 1470-1480 dziedzicami Siostrzytowa byli bracia Jan i Mikołaj herbu Jastrzębiec. Jak donoszą źródła historyczne u zbiegu Giełczwi i Wieprza stał w XVIII wieku spichlerz zbożowy, który należał do bogatych rodów takich jak: ród Orzechowskich, Suchodolskich, i Lanckorońskich. W kolejnych latach dobra Siostrzytowskie przewijały się przez ręce rodu Micowskich.
Jak dowiadujemy się ze „ Wspomnień” Marii Morhow Kieplińskiej w roku 1825 roku część Siostrzytowa stała się własnością Katarzyny z hrabiów Poletyłów Rzewuskiej żony Michała Rzewuskiego- sędziego pokoju powiatu krasnostawskiego.
Kontynuatorem własnościowym Siostrzytowa do roku 1944 Był Józef Bogusławski oraz jego siostra Halina i wnukowie Wiktora Bogusławskiego i Anny z Rudzkich.
W XX wieku Siostrzytów był w posiadaniu rodziny Bogusławskich. Ostatnimi właścicielami do czasów wojny byli Józef i Halina Bogusławska.
Dwór był drewniany, stał po środku parku, do którego prowadziła aleja lipowa. Do folwarku należały: gorzelnia, sad, łąki oraz działający do dziś młyn usadowiony nad rzeką Giełczew.  Dziś po siostrzytowskim dworze zostało tylko kamienne gruzowisko pozostałość po dawnych zabudowaniach.

 

„Park dworski ”

Siostrzytów

 


Zabytek nieruchomy – budynek
„Młyn ”
Siostrzytów
Właściciel: Gadaj Zbigniew i Danuta

 

W Siostrzytowie znajduje się Szkoła Podstawowa.


Sala gimnastyczna .

Na terenie miejscowości działa Ludowy Klub Sportowy Huragan- Siostrzytów, Siostrzytów także Ochotnicza Straż Pożarna.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…