Sołectwa

SOŁECTWO BONÓW

Sołtys- Iwona Mucha


statut

Wieś- położona w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Trawniki.Bonów leży na północno- zachodnim krańcu gminy wzdłuż drogi Pełczyn- Milejów,
granicząc od wschodu z Siostrzytowem, od północy z doliną Wieprza, od zachodu z  
Łysołajami, a od południa z Kolonia Strużą.

 

Powierzchnia sołectwa Bonów: 237,72 ha
Liczba ludności: 288 osób

Wieś Bonów to wieś przesiedleńców i ma krótką historię. Do 1936 roku Bonów  należał do gminy Gołąb w powiecie puławskim. Gdy umocniono granice Państwa na szczeblu centralnym zapadła decyzja że teren Bonowa zostanie  przeznaczony na budowę poligonu szkoły lotniczej w Dęblinie. Mieszkańcy rozpoczęli poszukiwania terenów do osiedlenia. Część z nich osiadło na terenie Siostrzytowa  ( będącego własnością hrabiny Michalskiej) przenosząc tutaj nazwę Bonów. Większość początkowo zamieszkała w dworskiej stodole, pozostali urządzali się z pomocą mieszkańców z sąsiednich wsi. Gdy zaczęli normalnie mieszkać i funkcjonować wybuchła wojna.


Droga Siostrzytów- Bonów.


Droga w Bonowie.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…