Programy

INFORMACJA O INWESTYCJI

PN. „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE TRAWNIKI ”

 

Informujemy, że Gmina Trawniki otrzymała środki na inwestycję obejmującą wykonanie modernizacji elementów systemu oświetlenia, m.in. zmiana oświetlenia rtęciowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED oraz rozbudowa oświetlenia poprzez dowieszenie nowych opraw LED, wdrożenie systemu sterowania oprawami oświetleniowymi, wymiana istniejących konstrukcji nośnych, wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń, modernizacja szaf oświetleniowych..

Działania będą realizowane przez Gminę Trawniki do 31 grudnia 2021 r. w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Trawniki.

Wartość projektu: 1 681 169,62 PLN*

Wkład do projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:1 161 783,88 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu

 

INFORMACJA O INWESTYCJI

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRAWNIKACH”.

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach” otrzymała dofinasowanie w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Trawniki, poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej w Trawnikach.

Zakres prac: docieplenie części stropodachów, docieplenie dachów, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie części ścian fundamentowych i piwnicznych, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, roboty pozostałe.

Wartość inwestycji: 3 807 973, 91 PLN*

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 444 348,43 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…