Druki dla mieszkańców
Herb element ozdobny

 

 

 

 

nazwa druku doc/docx/rtf pdf
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   pobierz
ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   pobierz 
IL-1 informacja o lasach   pobierz
ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o podmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  pobierz 
ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
  pobierz 
DL-1 deklaracja na podatek leśny
  pobierz 
ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  pobierz
ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  pobierz
IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  pobierz 
ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  pobierz
ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  pobierz 
ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
  pobierz
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości
  pobierz
ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  pobierz
ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  pobierz
IR-1 informacja o gruntach
  pobierz
ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  pobierz
ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  pobierz
ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
  pobierz
DR-1 deklaracja na podatek rolny
  pobierz
ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  pobierz
ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  pobierz
DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych
  pobierz
DT-1/A załącznik do deklaracji DT-1
  pobierz
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
pobierz  
Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ, decyzji o przejęciu gospodarstwa, umowy przekazania gospodarstwa pobierz  
Wniosek o sprostowanie omyłki w AWZ
pobierz  
Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności na AWZ
pobierz  
Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwołania od decyzji
pobierz  
Wniosek o zmianę przeznaczenia w SUIKZP
pobierz  
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
pobierz  
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
pobierz   
Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej do 31.12.2011
pobierz  
Wniosek o wypis ze studium
pobierz  
Wniosek do zmianę przeznaczenia w MPZP
pobierz  
Wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
 
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej    pobierz
Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu    pobierz
Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trawniki.

wniosek

załącznik

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów   pobierz
druk ceidg-1   pobierz
Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonej na terenie Gminy Trawniki  

Wniosek,

załącznik1,

załącznik2

Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonej na terenie Gminy Trawniki
 

 wniosek

załącznik1

załącznik2

 
Wniosek w wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
pobierz  
 
Wniosek o udzienenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychbezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
pobierz  
zgłoszenie do Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych (szamb) pobierz  
oświadczenie o braku zaległości pobierz  
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków pobierz  
Formularz wpłaty za odpady   kliknij
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną   pobierz
Wniosek wraz z załącznikami rodzina 500 plus     pobierz

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30