Współpraca z PUP w Świdniku

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 „Aktywizacja zawodowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ( konkurs nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/15) firma Global Training Centre Sp. z o.o. zaprasza do współpracy partnerskiej jednostki zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie ww projektów.

Grupą docelową w ramach konkursu są osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z terenu woj. lubelskiego lub rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP ,  w tym osoby należące co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej

b) kobiety

c) osoby z niepełnosprawnościami

d) osoby długotrwale bezrobotne

e) osoby o niskich kwalifikacjach

Dofinansowanie można otrzymać na następujące działania:

1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form  wsparcia:

a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy;

b) staże i/lub praktyki zawodowe;

c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy);

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

e) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego,

f) wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie

 

Projekty w ramach konkursu zakładają osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Wnioski przyjmowane są od 30 października 2015 r. do wyczerpania środków.

Firma Global Training Centre może wystąpić w roli Lidera lub ew. Partnera projektu. 

 

Jako Lider zajmiemy się:

- przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

- realizacją wsparcia w ramach projektu

- rozliczeniem projektu

-realizacją założonych w projekcie wskaźników, w tym wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

 

Od Partnerów oczekujemy:

- pomocy w rekrutacji grupy uczestników

- pomocy w dotarciu do lokalnych przedsiębiorców, u których mogłyby być realizowane staże dla uczestników

 

Jednostki zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji zapraszamy do kontaktu:

Marta Cwalińska - Kierownik Sekcji EFS

tel. 506 009 012

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Regulamin Konkursu

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…