Aktualności

Ustalenie numeru porządkowego budynku następuje na wniosek zainteresowanych stron lub z urzędu.


Wymagane dokumenty :

1. Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku. - link

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – do wglądu.

3. Załącznik graficzny z zaznaczonym na działce usytuowaniem budynku.

 

Opłaty:

Brak opłaty.


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Trawniki, I piętro, pokój nr 9


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W sprawie wydaje się zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:

Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego.


Jednostka odpowiedzialna/kontakt w sprawie:

Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 13, tel 81-5857037.

 

Uwagi:

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów prowadzona jest w systemie teleinformatycznym EMUiA. W celu odszukania lokalizacji ustalonych numerów porządkowych budynków można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej pod adresem http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…