!Informacje komunalne!
 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany przy składowisku odpadów komunalnych w Dorohuczy. Punkt jest dostępny w soboty w godz. 8.00 - 15.00.

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie od osób opłacających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy Trawniki następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzące z gospodarstw domowych umiejscowionych na terenie Gminy Trawniki:

* meble i inne odpady wielkogabarytowe,

* przeterminowane leki,

* zużyte baterie,

* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

* Odpady budowlane i rozbiórkowe (posegregowane, z remontu własnego domu lub mieszkania),

* zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych),

* odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (najlepiej kompostować w kompostownikach przydomowych).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…