Druki do pobrania
nazwa druku format doc format pdf format inny
Deklaracja na podatek leśny - dl-1  pobierz    
Deklaracja na podatek rolny - dr-1 pobierz    
Informacja w sprawie podatek od nieruchomości - in-1 pobierz    
Deklaracja o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - zl-1b pobierz    
Deklaracja o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - zn-1b pobierz    
Deklaracja o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnego - zr-1b pobierz    
Deklaracja na podatek od nieruchomości - dn-1 pobierz    
Informacja w sprawie podatku leśnego - il-1 pobierz    
Informacja w sprawie podatku rolnego ir-1 pobierz    
Dane o nieruchomościach leśnych - zl-1a pobierz    
Dane o nieruchomościach - zn-1a pobierz    
Dane o nieruchomościach rolnych - zr-1a pobierz    
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej    pobierz

 

Deklaracja na podatek od środków transportu - DT-1   pobierz  
Załączniki do deklaracji - DT-1A   pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów   pobierz  
druk ceidg-1   pobierz  
Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonej na terenie Gminy Trawniki  

Wniosek,

załącznik1,

załącznik2

 

 

wniosek o wypis z planu pobierz    
Wniosek w wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych pobierz    
oświadczenie do działalności regulowanej pobierz    
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobierz    
oświadczenie o braku zaległości pobierz    
wniosek zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków pobierz    
 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi    pobierz  
 Formularz wpłaty za odpady      Kliknij
 Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną   pobierz  
 Wniosek o zajęcie pasa drogi w celu budowy zjazdu    pobierz  
Wniosek wraz z załącznikami rodzina 500 plus
   pobierz  
DEKLARACJA - INWENTARYZACJA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM
 

pobierz

pobierz  
       

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…