Druki do pobrania
nazwa drukuformat docformat pdfformat inny
Deklaracja na podatek leśny - dl-1 pobierz  
Deklaracja na podatek rolny - dr-1pobierz  
Informacja w sprawie podatek od nieruchomości - in-1pobierz  
Deklaracja o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - zl-1bpobierz  
Deklaracja o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - zn-1bpobierz  
Deklaracja o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnego - zr-1bpobierz  
Deklaracja na podatek od nieruchomości - dn-1pobierz  
Informacja w sprawie podatku leśnego - il-1pobierz  
Informacja w sprawie podatku rolnego ir-1pobierz  
Dane o nieruchomościach leśnych - zl-1apobierz  
Dane o nieruchomościach - zn-1apobierz  
Dane o nieruchomościach rolnych - zr-1apobierz  
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - obowiązuje od 2012 r. pobierz

 

Deklaracja na podatek od środków transportu - DT-1 pobierz 
Załączniki do deklaracji - DT-1A pobierz 
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów pobierz 
druk ceidg-1 pobierz 
Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonej na terenie Gminy Trawniki 

Wniosek,

załącznik1,

załącznik2

 

 

wniosek o wypis z planupobierz  
Wniosek w wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnychpobierz  
oświadczenie do działalności regulowanejpobierz  
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychpobierz  
oświadczenie o braku zaległościpobierz  
wniosek zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ściekówpobierz  
 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobierz 
 Formularz wpłaty za odpady
   Kliknij
 Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
 pobierz
 
 Wniosek o zajęcie pasa drogi w celu budowy zjazdu
  pobierz 
Wniosek wraz z załącznikami rodzina 500 plus
  pobierz 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…