Aktualności
Herb element ozdobny

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW

DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZAŃ USPRAWNIAJĄCYCH OBSŁUGĘ RUCHU LOKALNEGO

W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

(m.in. przez teren Gminy Trawniki)

Urząd Gminy Trawniki informuje, że na stronie GDDKiA oddział Lublin zamieszczone zostały materiały dotyczące budowy drogi ekspresowej S12 w tym wizualizacja oraz plany orientacyjne i sytuacyjne, które dość dokładnie wskazują przebieg planowanej trasy oraz rozwiązania technologiczne dojazdów do posesji oraz pól uprawnych.

Ponadto GDDKiA umieściła informację o możliwości zgłaszania uwag dotyczących rozwiązań usprawniających obsługę ruchu lokalnego (np. sposobu dojazdu do pól i nieruchomości wzdłuż korytarza projektowanej drogi) w terminie do dnia 29.01.2021 r.

Link do informacji GDDKiA i materiałów oraz wzoru wniosku:

Informacja ze strony GDDKIA: Działania informacyjne ws. budowy S12 Piaski-Dorohusk

Wniosek do odcinka 1 Piaski Wschód - węzeł Dorohucza

Plany orientacyjne i sytuacyjne: Piaski Wschód - węzeł Dorohucza

Jednocześnie wyjaśniamy, że konsultowane materiały dotyczące przebiegu trasy S12 zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej GDDKiA i nie były przekazywane do Urzędu Gminy Trawniki do publicznego wglądu.  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją zawartą we wniosku udostępnionym na stronie GDDKiA wnioski można składać również za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki (co z Urzędem nie było uzgadniane). Zebrane w terminie do 25.01.2021 r. wnioski zostaną przekazane do GDDKiA w terminie do 29.01.2021 r.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…