Aktualności

Informacja

w sprawie potwierdzania umów dzierżawy

zawieranych przez rolników

 

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Działając na mocy art. 38 tej ustawy Wójt Gminy Trawniki będzie potwierdzał począwszy od dnia 31.07.2020 r. zawarcie pisemnej umowy dzierżawy gruntów.

W celu uzyskania poświadczenia należy złożyć do UG Trawniki wniosek, stanowiący załącznik do niniejszej informacji, a także oryginał umowy/aneksu do umowy dzierżawy.

Wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy w trybie art. 38 pkt 1

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30