Aktualności

          Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie odpadów:

          Jedną z ważnych spraw jakie zostały ujęte w Wytycznych jest sposób postępowania z odpadami wytworzonymi przez osoby zdrowe:

  • - odpady powinny być segregowane i wrzucane nadal do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
  • - maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE.
  • Również osoby objęte obowiązkową kwarantanną segregują odpady w taki sam sposób.

        Pozostałą treść Wytycznych przedstawiamy w załączeniu, zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi.- link

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30