Aktualności

Informacja

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamia, że na terenie Gminy Trawniki prowadzone będą roboty geologiczne dla sporządzenia dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrologicznej określającej warunki hydrologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącym negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w ramach koncepcji programowej dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku: Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohusk z wyłączeniem obwodnicy Chełma”, część 1- odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohucza (węzeł Dorohucza) na terenie gmin Piaski i Trawniki.

W ramach prac zostaną wykonane otwory badawcze metodami ręcznymi, mechanicznymi (w tym otworów metodą rdzeniową), sondowań statystycznych CPTu i dynamicznych DPL/DPM/SLVT, pobieranie prób gruntów i wody, przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, likwidacja otworów wiertniczych, kartowanie geologiczno – inżynierskie, hydrogeologiczne oraz sozologiczne. W ramach prac zostanie wykonanych 1313 otworów badawczych o łącznym metrażu 6740,5 mb, 12 otworów rdzeniowych o łącznym metrażu 166 mb, 648 sondowań statystycznych i dynamicznych o łącznym metrażu 3009,0 mb, pobór prób gruntów, skał i wód podziemnych.

Planowany termin zakończenia prac – 15.04.2020 rok.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…