Rady Gminy Trawniki podjęła uchwałę Nr X/73/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie sfinansowania dla mieszkańców Gminy Trawniki świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia. W związku z powyższym ogłoszony został konkurs ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy Trawniki obejmujących porady specjalistyczne i badania diagnostyczne lekarzy specjalistów: kardiologa, ortopedy, ginekologa i urologa oraz diabetologa.
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie złożona została jedna oferta.
Ofertę złożył
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „B.D.M. UNI-MED” Urszula Bojarska, Sławomir Dzikowski, Jerzy Makolus Spółka Jawna , 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 30.

Kalkulacja kosztów świadczeń zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawia się następująco:

1) W zakresie świadczeń wykonywanych dla mieszkańców Gminy Trawniki obejmujących porady specjalistyczne i badania diagnostyczne lekarza specjalisty kardiologa. Oferent oferuje przyjąć 50 osób/miesiąc tj. 600 osób/rok - cena jednostkowa 105 zł ,

Planowany koszt świadczenia wyniesie 63 000 zł.

2) W zakresie świadczeń wykonywanych dla mieszkańców Gminy Trawniki obejmujących porady specjalistyczne i badania diagnostyczne lekarza specjalisty ortopedy. Oferent oferuje przyjąć 40 osób/miesiąc tj. 480 osób/rok - cena jednostkowa 100 zł ,

Planowany koszt świadczenia wyniesie 48 000 zł.

3) W zakresie świadczeń wykonywanych dla mieszkańców Gminy Trawniki obejmujących porady specjalistyczne i badania diagnostyczne lekarza specjalisty ginekologa i urologa. Oferent oferuje przyjąć 50 osób/miesiąc tj. 600 osób/rok - cena jednostkowa 105 zł ,

Planowany koszt świadczenia wyniesie 63 000 zł.

4) W zakresie świadczeń wykonywanych dla mieszkańców Gminy Trawniki obejmujących porady specjalistyczne i badania diagnostyczne lekarza specjalisty diabetologa. Oferent oferuje przyjąć 20 osób/miesiąc tj. 240 osób/rok - cena jednostkowa 100 zł.

Planowany koszt świadczenia wyniesie 24 000 zł.
Łączna wartość świadczeń dla mieszkańców Gminy Trawniki wyniesie około 198 000 zł.

Zaproszenie- link

Harmonogram świadczeń - link