Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)