Informacja o prowadzeniu pomiarów budynków w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków - link