Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od rolników