Informacja dot. wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach informuje, że:

- od dnia 1 października 2019 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2019/2020 dotyczący świadczeń rodzinnych. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r.

- świadczenia rodzinne przyznaje się i wypłaca na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 listopada jednego roku, do dnia 31 października roku następnego;

- świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia 2019 r. – wypłacone będą do dnia 30 listopada 2019 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2019 r. wypłacone będą do dnia 31 grudnia 2019 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2019 r. – wypłacone będą do ostatniego dnia lutego 2019 r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach, w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie: 81 582 11 87 lub 81 585 60 47 wew. 605


Z up. Wójta Gminy Trawniki

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) mgr Sławomir Włosek