Aktualności

 

Informacja dot. wniosków na świadczenie Dobry Start

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry Start przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie
2 miesięcy
licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub w sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach, w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie: 81 582 11 87 lub 81 585 60 47 wew. 605.

 

Z up. Wójta Gminy Trawniki

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

(-) mgr Sławomir Włosek

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…