Aktualności

   

VI Sesja Rady Gminy Trawniki

20 maja br. Odbyła się VI sesja Rady Gminy Trawniki. Na początku obrad Wójt Gminy Damian Daniel Baj złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. W sprawozdaniu znalazły się informacje na temat realizowanego boiska wielofunkcyjnego w Trawnikach, złożonych wniosków na dofinasowanie boisk szkolnych w Biskupicach oraz Siostrzytowie. W ostatnim czasie Gmina Trawniki złożyła do dofinansowania kilka projektów dróg między innymi w Oleśnikach i Siostrzytowie. W dalszej części obrad radni zajmowali się realizacją porządku obrad. Podjęto uchwałę o pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację drogi Brzezice – Struża. Kolejnym przedsięwzięciem inwestycyjnym które samorząd gminy zamierza dofinansować jest modernizacja mostu w Biskupicach. Wójt poinformował także o złożonych projektach na zakup tablic interaktywnych w szkołach w Dorohuczy i Oleśnikach. Złożyliśmy także wnioski o dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych we wszystkich szkołach w naszej gminie. Na sesji podjęto także uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trawniki a także przyjęto sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2018 rok.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…