Aktualności

 

 

 

 

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Odpady należy segregować w worki lub pojemniki odpowiedniego koloru:

 

SZKŁO należy segregować do worków lub pojemników KOLORU ZIELONEGO

WRZUCAMY wyłącznie

NIE WRZUCAMY

 • BUTELKI I SŁOIKI SZKLANE PO NAPOJACH I ŻYWNOŚCI

 • SZKLANE OPAKOWANIA PO KOSMETYKACH

 • SZKŁA TŁUCZONEGO, SZYB OKIENNYCH i SAMOCHODOWYCH

 • CERAMIKI I PORCELANY

 • LAMP JARZENIOWYCH, ZUŻYTYCH ŻARÓWEK

 • SZKLANYCH OPAKOWAŃ PO LEKACH, ROZPUSZCZALNIKACH

PAPIER I TEKTURĘ należy segregować do worków lub pojemników KOLORU NIEBIESKIEGO

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • GAZETY, CZASOPISMA, KSIĄŻKI, ZESZYTY, KATALOGI, PROSPEKTY, FOLDERY, PAPIER SZKOLNY I BIUROWY

 • TORBY I WORKI PAPIEROWE

 • TEKTURĘ I KARTONY

 

ZABRUDZONEGO I TŁUSTEGO PAPIERU NP. Z MASŁA, MARGARYNY

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE należy segregować do worków lub pojemników KOLORU ŻÓŁTEGO

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • PLATIKOWE BUTELKI (PET), PLATIKOWE KUBKI I OPAKOWANIA PO PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

 • OPAKOWANIA PLASTIKOWE PO ART. GOSPODARSTWA DOMOWEGO (PŁYNY, SZAMPONY)

 • FOLIE, WORECZKI FOLIOWE, REKLAMÓWKI

 • DROBNY METAL (NP. PUSZKI, ZKRĘTKI PO SŁOIKACH)

 • OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (NP. KARTONIKI PO MLEKU, SOKACH I NAPOJACH)

 • TWORZYW PIANKOWYCH I STYROPIANU

 • NIEOPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO LEKACH I FARBACH, LAKIERACH I OLEJACH

 • WORKÓW I POJEMNIKÓW PO NAWOZACH SZTUCZNYCH I ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

 • WYROBÓW Z PCV NP. PŁYTEK, WYKŁADZIN

 • STRZYKAWEK I INNYCH ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH

 • ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI do worków lub pojemników KOLORU BRĄZOWEGO Z NAPISEM BIO

 

UWAGA!!! W PIERWSZYM RZĘDZIE ODPADKI „BIO” POWINNY BYĆ KOMPOSTOWANE, DOPIERO JAK NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, WTEDY NALEŻY JE ZBIERAĆ DO WORKÓW

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

ODPADKI WARZYWNE I OWOCOWE (W TYM OBIERKI ITP.), FUSY PO KAWIE I HERBACIE (BEZ SASZETEK), SKORUPKI JAJ

 • MIĘSA, KOŚCI ZWIERZĄT, ODCHODÓW ZWIERZĄT

 • POPIOŁU, LEKÓW, ZIEMI I KAMIENI

ODPADY ZIELONE wrzucamy do worków KOLORU BRĄZOWEGO Z NAPISEM BIO ZIELONE

 

UWAGA!!! W PIERWSZYM RZĘDZIE ODPADKI „BIO” POWINNY BYŚ KOMPOSTOWANE, DOPIERO JAK NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI WTEDY NALEŻY JE ZBIERAĆ DO WORKÓW.

 

UWAGA !!! ODPADY ZIELONE ODBIERANE BĘDĄ W MIESIĄCACH CZERWIEC I SIERPIEŃ

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

ZIELONE CZĘŚCI ROŚLIN POCHODZĄCYCH Z PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH I OGRODÓW, TRAWĘ, LIŚCIE

 • ZIEMI, PIASKU, KAMIENI, CAŁYCH GAŁĘZI

 • ODPADÓW Z CZYSZCZENIA ULIC I PLACÓW ORAZ POPIOŁU, ODPADÓW KUCHENNYCH

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 

ODPADY POZOSTAŁE PO PRZEPROWADZENIU SEGREGACJI DO KOLOROWYCH WORKÓW

 • ODPADÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE NALEŻY ZBIERAĆ W SPOSÓB SELEKTYWNY oraz ODPADÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE BEZPŁATNIE DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

POJEMNIK NA POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH

WRZUCAMY ZIMNY POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH

 

Pozostałe odpady powstałe w gospodarstwach domowych można samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Taki Punkt (PSZOK) zlokalizowany jest przy składowisku odpadów w Dorohuczy, czynny w soboty, w godz. 8.00 – 15.00.

Każdy Mieszkaniec Gminy Trawniki płacący za odpady, może bezpłatnie przywieźć do tego punktu następujące odpady:

 1. MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABRYTOWE,

 2. PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA, ZUŻYTE BATERIE,

 3. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – (odbiór także 3 razy w roku spod nieruchomości w marcu, czerwcu i wrześniu w terminach odbioru odpadów),

 4. ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (z remontu własnego domu lub mieszkania),

 5. ZUŻYTE OPONY – (z samochodów osobowych),

 6. ODPADY ZIELONE (zalecana jednak forma to przede wszystkim kompostowanie we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych).

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30

Nabór wniosków w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej"

Więcej…